Na której ręce powinno nosić się obraczke?

list Kategoria: Aktualności Dodano: favorite Trafienie: 180

Obrączki od wieków są uznawane za symbol małżeństwa. Zakładane podczas ślubu złote krążki mają codziennie przypominać o nierozerwalności związku dwojga kochających się osób oraz przestrzeganiu przez nich zasad złożonej w obecności świadków przysięgi małżeńskiej. Tradycja noszenia obrączek wywodzi się już ze Starożytności, jednak wraz z upływem czasu i w uzależnieniu od miejsca na świecie wprowadzano liczne zmiany, co do tego, na którym palcu i u której dłoni powinno się nosić ten wyjątkowy pierścionek. Do dziś fakt ten budzi wiele wątpliwości, zwłaszcza że w poszczególnych krajach zauważalne są istotne różnice co do tego, jak poprawnie go nosić. Warto zatem poznać historię tych niezwykłych krążków oraz dowiedzieć się, na palcu, u której dłoni nosi się je w Polsce.

Historia obrączek – czyli skąd wziął się zwyczaj ich noszenia?

Zwyczaj noszenia obrączek narodził się w Starożytnym Egipcie. To tam po raz pierwszy zaczęto łączyć okrągłe pierścienie z symbolami miłości między dwojgiem ludzi. Egipcjanie, wierząc w tzw. żyłę miłości, twierdzili, iż pierścień zakładany na czwarty palec u ręki stanowi swoiste połączenie z sercem, które to uznawano za centrum uczuć. Nieprzypadkowy był także sam kształt pierścieni. Okrągłe obrączki miały symbolizować nieskończoność miłości, która nie ma ani początku, ani końca. Współczesne znaczenie obrączek nadano w Rzymie, gdzie podczas zaślubin po raz pierwszy zakładano kobietom na palce krążki potwierdzające zawarcie małżeństwa. Kościół katolicki uznał ten zwyczaj dopiero w IX wieku. Wówczas zaczęto traktować obrączki jako istotny element ceremonii. 

Co istotne, aż do XX wieku obrączki wręczane były jedynie kobietom, które nosząc je, wyraźnie dawały znać adoratorom, że nie są już zainteresowane ich zalotami. Kluczowe zmiany przyniosła I wojna światowa, podczas której to mężczyźni walczący na froncie zaczęli nosić ślubne obrączki, które miały przypominać im o zwartym związku i czekającej w domu żonie. Uznaje się, że to wydarzenie wprowadziło zwyczaj noszenia obrączek przez mężczyzn na całym świecie. W zależności od obowiązujących w danym kraju tradycji obrączki noszono zarówno na prawej, jak i lewej dłoni. Do dziś kwestia ta nie została ujednolicona. Niezmienny za to pozostał jednak palec, na który wkładano obrączkę. Mianowicie od zawsze złote krążki zakładano na czwarty palec ręki, nazywany palcem serdecznym.

Lewa czy prawa – na której ręce nosi się obrączkę?

W większości krajów pozaeuropejskich oraz wchodzących w skład Europy Zachodniej małżonkowie noszą obrączki na serdecznym palcu lewej dłoni. Takie tradycje obowiązują m.in. w Czechach, Niemczech, Francji, Portugalii, we Włoszech, Wielkiej Brytanii, USA, Australii czy Nowej Zelandii. W krajach Europy Południowo-Wschodniej takich jak Rosja, Ukraina, Litwa, Bułgaria czy Grecja obrączki zakładane są na serdeczny palec prawej ręki. W państwach takich jak Turcja, Brazylia czy Rumunia natomiast początkowo pierścienie nosi się na prawej ręce, po czym po zawarciu małżeństwa przekłada się je na lewą dłoń. W Polsce początkowo tradycja zakładała noszenie obrączek na lewej dłoni, jednakże istotne wydarzenia historyczne wpłynęły na obecny zwyczaj zakładania obrączek na serdeczny palec prawej ręki.

Polski zwyczaj noszenia obrączek na prawej dłoni ma wiele uzasadnień. Po pierwsze przyjmuje się, że po stracie mężów w postaniu styczniowym wdowy przekładały swoje obrączki z lewej na prawą dłoń. W tym czasie wiele kobiet na znak solidarnością decydowało się robić to samo. Od tej pory miała nastąpić zmiana, która obowiązuje do dziś. Inną ciekawą teorię wyjaśniającą noszenie obrączek na palcu prawej dłoni podaje kościół katolicki. Uznaje się, że to kapłani zapoczątkowali tę tradycję poprzez nakładanie obrączek na prawe dłonie małżonków. Jeszcze inna teoria odnosi się do uwarunkowań kulturowych, zgodnie z którymi na lewej dłoni nosi się biżuterię symbolizującą uczucia, z kolei na prawej - władzę. W ten sposób małżeństwo traktowano jako związek przywilejów i obowiązków usankcjonowanych prawnie.

niedziela poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień