Jak zwrócić zakupiony produkt?

Na zwrot zakupionych produktów jest 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Pamiętajmy:

  • Należy zgłosić zwrot w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki
  • Zwracany produkt powinien być nieużywany, z oryginalną metką
  • Produkt z personalizacją (grawerem) nie podlega zwrotowi. Konsumentowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy m.in takiej, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy w szczególności personalizowanych produktów).
  • Do zwrotów prosimy załączyć formularz odstąpienia od umowy kupna sprzedaży.

Adres do wysyłki :

Diament Plus
ul.Korzeniowskiego 7
15-519 Białystok

Jak mogę złożyć reklamację?

Klient ma prawo składać reklamacje, w przypadkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa. Klient może dokonać reklamacji w ciągu 24 miesięcy od daty zakupu, jeżeli zakupiony produkt posiada wady fabryczne lub jest niezgodny z umową.
Aby dokonać reklamacji prosimy:

  • wypełnić formularz reklamacyjny
  • dołączyć dowód zakupu
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji towarów. O decyzji Rzeczoznawcy zostaną Państwo powiadomieni drogą mailową lub telefoniczną.

Adres do wysyłki :

Diament Plus
ul.Korzeniowskiego 7
15-519 Białystok

Sprzedawca informuje Państwa o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Państwa po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.